Menu Zamknij

XXX Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza Suwałki – Wilno

Drodzy Pielgrzymi, Służby i wszyscy Przyjaciele Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej Suwałki – Wilno.

Czas który przeżywamy jest czasem specyficznym. Tak wiele pytań rodzi się w sercu każdego z nas, w tym także pytań dotyczących naszego pielgrzymowania do „Tej co w Ostrej świeci Bramie”.

Tegoroczne pielgrzymowanie nie może się jednak dokonać w takiej formie jak dotychczas z wiadomych względów. Jednak naszym wielkim pragnieniem jest, aby pielgrzymka choć w innym wymiarze odbyła się. Dlatego też zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w formie duchowej. Każdy pielgrzym otrzyma materiały formacyjne w postaci książki z konferencjami, okolicznościowy znaczek z tegorocznej jubileuszowej pielgrzymki. Jeśli pragniesz uczestniczyć w duchowych owocach rekolekcji w drodze, przyślij nam swój adres na który przekażemy specjalne deklaracje „pielgrzyma duchowego”. Możesz też do takiej formy pielgrzymowania zachęcić swoich bliskich i znajomych. Każdy może też przesłać swoje intencje, w których chciałby w tym roku pielgrzymować prosząc o ich wysłuchanie. Pragniemy, w miarę możliwości, najważniejsze wydarzenia każdego dnia rekolekcji jak Msza św., różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, czy Apel Maryjny transmitować w mediach. Jeśli będzie taka możliwość będziemy zapraszali do udziału we Mszy św. sprawowanej w intencjach wszystkich tegorocznych pielgrzymów duchowych 24 lipca w godzinach południowych w Ostrej Bramie w Wilnie.

Droga Siostro, Drogi Bracie

Twoje duchowe wsparcie jest niezbędne do tego by pokonać przeciwności! Wypełnij deklaracje, podziel się informacją z innymi. Niech będzie nas jak najwięcej zjednoczonych na modlitwie w trudnym czasie ograniczeń, wypraszając Miłosierdzia dla nas i całego świata. „Nie lękajcie się”.

suwalki-wilno@salezjanie.pl

Kierownictwo XXX Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej Suwałki – Wilno